Pickleball je zábava, príď si zahrať

O pickleballe

Čo je pickleball?

Čoraz viac obľúbená raketová hra pre všetky vekové skupiny. Pickleball bol vytvorený s ohľadom na jednu vec: zábavu. Bol navrhnutý tak, aby sa ľahko učil a hral, či už máte päť, osemdesiatpäť alebo niečo medzitým. Pickleball je možné hrať takmer kdekoľvek, na spevnenom povrchu pred domom, ihrisku, či v telocvični. Môžu ho hrať jednotlivci alebo dvojice.


Ihrisko a výbava

Pickleball sa štandardne hrá na ihrisku s podobným tvarom resp. rozdelením ako pri ihrisku pre bedminton (i keď asi o tretinu menšom), so sieťou v približnej výške ako pri tenise. Ihrisko má svoje špecifické zóny, najmä tzv. kuchyňu, ktorá bráni hráčom vrátiť loptičku z blízkosti siete.


Image

Pri pickleballe sa používajú rakety vyrobené z dreva alebo kompozitných materiálov. Používa sa plastová loptička, ktorá je približne vo veľkosti tenisovej loptičky, je dierovaná a zvykne byť žltej alebo oranžovej farby.


Image

Pravidlá hry

Základný prehľad:

 • Pickleball sa hrá ako štvorhra (dvaja hráči za tím) alebo ako dvojhra
 • Rovnaká hracia plocha/pravidlá sa používajú pre dvojhru aj štvorhru

Podanie:

 • Pri podaní sa musí loptička zasiahnuť z jej spodnej strany
 • Kontakt rakety s loptičkou musí nastať pod úrovňou pása podávajúceho/cej
 • Podanie je zahájené za základnou čiarou; nohy sa nesmú dotknúť základnej čiary alebo kurtu kým nepríde k zasiahnutiu loptičky
 • Loptička musí dopadnúť v medziach diagonálne protiľahlej zóny ihriska (oblasť medzi kuchyňou a základnou čiarou)
 • Je povolený iba jeden pokus o podanie (s výnimkou keď sa loptička dotkne siete a dopadne v povolenej časti ihrisla - vtedy sa podanie opakuje)

Priebeh hry:

 • Obaja hráči z tímu pri štvorhre majú možnosť podávať a získavať tak body, až kým sa nedopustia chyby (okrem začiatku každej novej hry, keď má príležitosť podávať iba jeden hráč z podávajúceho tímu)
 • Prvé podanie sa uskutočňuje z pravej zóny ihriska
 • Ak je dosiahnutý bod, podávajúci hráč zmení zónu a zaháji ďalšie podanie z ľavej zóny svojej časti ihriska
 • Podávajúci pokračuje v menení pravej/ľavej zóny až kým sa nedopustí chyby - čím prvý podávajúci prehráva podanie a prenecháva podanie druhému hráčovi svojho tímu
 • Druhý podávajúci pokračuje v podávaní až pokiaľ sa nedopustí chyby. Následne prenechá podanie súperovi.
 • Akonáhle je podanie prenechané súperovi, prvé podanie je z pravej zóny ihriska a obaja hráči v tomto tíme majú možnosť podávať a získavať body až kým sa každý hráč tímu nedopustí chyby
 • Pri dvojhre podáva podávajúci hráč z pravej zóny ihriska ak je jeho/jej skóre párne a z ľavej strany ak je jeho/jej skóre nepárne

...

Bodovanie:

 • Body získava iba podávajúci tím
 • Za normálnych okolností sa hrá do 11 bodov, na rozdiel dvoch bodov
 • Keď je skóre podávajúceho tímu párne, hráč ktorý bol prvým podávajúcim v zápase pre tento tím bude pri podaní alebo príjme na pravej strane ihriska. Ak je nepárne, bude tento hráč pri podávaní alebo prijímaní na ľavej strane ihriska.

Pravidlo dvojitého odrazu:

 • Keď je lopička podaná, musí ju prijímajúci tím nechať odraziť od povrchu ihriska a rovnako musí urobiť i podávajúci tím pri návrate loptičky - teda musí nastať jedno odrazenie na každej strane ihriska
 • Následne už môžu oba tímy lopičku volejovať (zasiahnuť loptičku skôr ako sa odrazí od povrchu ihriska) alebo ju zasiahnuť po odrazení od povrchu ihriska

Zóna bez volejbalu:

 • Nevolejbalová zóna je oblasť približne 2 metre z každej strany siete
 • Volejbal je zakázaný v nevolejbalovej zóne
 • Je chybou, ak hráč pri volejbale vstúpi do nevolejbalovej zóny (vrátane čiary)
 • Hráč môže byť v nevolejbalovej zóne kedykoľvek keď neprichádza k volejbalovaniu loptičky
 • Nevolejbalová zóna sa zvykne volať "kuchyňa"

Chyby:

Chybou je každá akcia, ktorá zastaví hru z dôvodu porušenia pravidiel. Chyba prijímajúceho tímu vedie k bodu pre podávajúci tím. Chyba podávajúceho tímu má za následok stratu podania podávajúceho hráča. Chyba nastane ak:

 • Loptička narazí do siete alebo dopadne mimo hraníc ihriska
 • Loptička sa volejuje skôr, ako dôjde k odrazu na každej strane ihriska
 • Loptička sa volejuje zvnútra volejovej zóny
 • Loptička sa odrazí dvakrát predtým ako ju zasiahne prijímajúci
 • Hráč, oblečenie hráča alebo akákoľvek časť pádla hráča sa dotkne siete alebo stĺpika siete keď je loptička v hre
 • Loptička v hre zasiahne hráča alebo čokoľvek, čo má hráč oblečené
 • Podávajúci podáva skôr ako rozhodca zahlási aktuálne skóre

Novinky

[8.6.2024] Hľadáme nové ihrisko v Trnave a Bratislave

Sme v kontakte s mestom Trnava a Bratislava ohľadne nového resp trvalého ihriska v oboch mestách.

[31.5.2023] Sme členom Európskej Pickleball Federácie

Pickleball Slovensko sa od 31.5.2023 oficiálne stalo členom Európskej Pickleball Federácie (EPF). Zároveň, 31.5.2023 je dátum vzniku samotnej EPF, ktorá ako neziskové združenie so sídlom v Luxemburgu má za cieľ spojiť všetky asociácie propagujúce pickleball v Európe. V čase vzniku sa k EPF pripojilo celkovo 25 krajín, s víziou rozvoja a podpory pickleballu v Európe s množstvom spoločných, dobre štruktúrovaných iniciatív vrátane rebríčkov, školení, rozhodcovských a súťažných programov.

Čo potrebujete ak si chcete prísť zahrať?

Napísať nám vopred emailom: pickleball.sk@gmail.com
Priniesť si vhodnú športovú obuv a oblečenie podľa počasia, pitný režim. Sieť, rakety a loptičky budú zabezpečené.


Kedy hráme

Po dohode mailom, obvykle v nedeľu od 10:00 do 12:00
(apríl až október, okrem štátnych sviatkov)

Kde hráme

Športový areál základnej školy Vančurova - vonkajšie ihrisko
(ihrisko môže zdielať viacero ľudí, vhodné resp trvalé ihrisko pre picklaball v TT pripravujeme)

Adresa:
Základná škola s materskou školou
Vančurova 38
Trnava

(vstup z Hattalovej ulice, vyznačený na mapke nižsie)

Image